Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

hrisovulja

hrisovulja (grč. χρυσός: zlato + lat. bulla: pečat), povelja sa zlatnim pečatom obješenim na svilenoj ...

humanistika

humanistika (lat. scriptura humanistica: humanističko pismo), tip latinskoga pisma nastao pod utjecajem ...

ideografija

ideografija (ideo- + -grafija), pojmovno pismo ili grafičko (slovno) predočivanje pojmova; naziva se ...

ideogram

ideogram (ideo- + -gram), konvencionalna slika kao simbol pojma ili predmeta (a ne riječi ili rečenice ...

imbrevijatura

imbrevijatura (srednjovj. lat. imbreviatura: skraćeni sastavak), skraćena notarska isprava zapisana ...

imperijal

imperijal (kasnolat. imperialis: carski), carski denar koji se kovao u Milanu i u nekim drugim gradovima ...

in perpetuam rei memoriam

in perpetuam rei memoriam [~ perpe'tuam re'i: memo'riam] (lat.: na vječnu uspomenu), formula koja se ...

incipit

incipit [i'~] (latinski: počinje). 1. Početak teksta srednjovjekovnih rukopisa ili inkunabule, koji ...

indikcija

indikcija (latinski indictio: oglas, najava određenog događaja), element nadnevka (datuma) u različitim ...

inicijal

inicijal (kasnolatinski initialis: početni, od latinskog initium: početak). 1. Početno slovo riječi. ...

|<  <  11  12  13 (14)  15  16  17  18  19  20  >  >|