Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

follis

follis [fo'l:is] (lat.: vreća), u antičko doba, vrećica s novcem, a onda i naziv za sitan novac koji ...

forint

forint ili forinta (madž. forint, prema tal. fiorino), stari krupan srebrni novac, nazvan po zlatniku ...

frizatik

frizatik (lat. frisaticus, njem. Friesacher), srebrni denar, koji se kovao u Brežama (njem. Friesach) ...

funta

funta (prema njem. Pfund, od lat. pondus: uteg, težina). 1. Naziv mnogobrojnih starih mjernih jedinica ...

G

G. 1. Jedanaesto slovo hrvatske abecede, a sedmo latinske, za velar /g/. Nosi silabičko ime »ge«. Razvilo ...

gazzetta

gazzetta [gaʒ:e't:a] (tal.). 1. Pučki naziv za mletački srebrni novac od dva solda, kovan za Veneciju ...

genealogija

genealogija (grč. γενεαλογία: rodoslovlje), prikaz razvoja neke pojave od njezina nastanka do posljednjega ...

geslo

geslo (češ. heslo) →  deviza ...

glinene pločice

glinene pločice, podloga za pisanje u Babilonu i Asiriji. U Grčkoj su se na ostrakonu (ὄστραϰον: glineni ...

gonfalon

gonfalon (tal. gonfalone < starofranc. gonfalon, gonfanon, iz franačkoga), vrsta zastave, odnosno zastavnog ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|