Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

altin

altin (tur. altın: zlato). 1. Turski zlatni novac, kovan nakon osvojenja Carigrada, težak 3,43 g. Za ...

amanuensis

amanuensis [~nue:'~] (lat.), pisar, znači isto što i scriba. U Rimskome Carstvu, carski tajnici; razlikuju ...

Androić Mirko

Androić, Mirko, hrvatski povjesničar i arhivist (Varaždin, 8. VII. 1922 – Varaždin, 8. VI. 1982). Na ...

anegdota

anegdota (grč. ἀνέϰδοτον: neizdano, neobjavljeno, mn. ἀνέϰδοτα: neobjavljena djela), prvotno, još neobjavljen, ...

anglosasko pismo

anglosasko (anglosaksonsko) pismo →  inzularna pisma ...

aprekacija

aprekacija (lat. apprecatio), kratka zaključna formula u diplomama koja izrazom feliciter (lat.: neka ...

arciducali

arciducali [arčiduka'li] (tal.: arciduca: nadvojvoda) →  kraljevci ...

arenga (više značenja)

arenga (srednjovj. lat. arenga, arengum, vjerojatno od germ. harihring: zborovanje u krugu). 1. U srednjovjekovnim ...

argenteus

argenteus [~ge'~] (lat.: srebren), opći naziv za rimski srebreni novac (denarius, quinarius i dr.). ...

argentino

argentino [arxenti'no], argentinski zlatni novac kovan (od 1881) u komadima od 5 pesa, mase 8,065 g ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|