Struka povijest, opća, pronađeno natuknica: 6820

Almoravidi

Almoravidi ili Murabiti, savez berberskih plemena i maursko-španjolska dinastija (1036–1147), koja je ...

almugaveri

almugaveri (almogaveri, almogavari) (arap. al-muğāwir: vojnik koji se bori u neprijateljskoj zemlji), ...

alobogotur

alobogotur (alobagatur), naslov u srednjovjekovnoj Bugarskoj, prabugarskoga podrijetla u značenju »hrabar ...

Alobrožani

Alobrožani (lat. Allobroges), najpoznatije keltsko pleme u Narbonskoj Galiji, između Ženevskoga jezera, ...

alodij

alodij (srednjovj. lat. allodium, starogerm. al-od; od all-: sav i -od: imovina), slobodno vlasništvo, ...

alokucija

alokucija (latinski allocutio: obraćanje, nagovor). 1. U Rimskome Carstvu, svečani govor imperatora ...

Alompra

Alompra [alo'~] →  alaungpaya ...

Alp Arslan

Alp Arslan, seldžučki sultan (?, oko 1029 – ?, prosinac 1072). Naslijedio Togrula 1063 (→  seldžuci). ...

Alpari Gyula

Alpari [α'lpαri], Gyula, madžarski političar i publicist (?, 16. X. 1882 – Sachsenhausen, 17. VII. 1944). ...

Alpe

Alpe (njemački Alpen, francuski Alpes, talijanski Alpi), oko 1200 km dug i prosječno 150 do 260 km širok ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27 (28)  29  30  >  >|