Struka povijest, opća, pronađeno natuknica: 6822

Ali-paša Janjinski

Ali-paša Janjinski (ili Tepelenski), osmanski namjesnik (Tepelenë, oko 1744 – kraj Janjine, 5. II. 1822). ...

Alkibijad

Alkibijad ili Alcibijad (grč. Ἀλϰıβıάδης, Alkibiádēs), atenski državnik i vojskovođa (Atena, oko 450. pr. Kr. ...

Alkmeonidi

Alkmeonidi (grč. Ἀλϰμεωνίδαı, Alkmeōnίdai), jedna od najstarijih aristokratskih porodica u Ateni; igrala ...

Alkuin

Alkuin (latinizirano ime Flaccus Albinus, anglosasko ime Ealhwine), engleski teolog i književnik (York, ...

Allemane Jean

Allemane [alma'n], Jean, francuski socijalist i novinar (Sauveterre, Haute Garonne, 25. VIII. 1843 – ...

Allia

Allia [a'l:i·a], rimsko ime pritoka rijeke Tibera sjeverno od Rima. Ondje su Gali, pod vojskovođom Brenom, ...

Almagro Diego de

Almagro [alma'γro], Diego de, španjolski konkistador (Almagro, pokrajina Toledo, 1475 – Cusco, Peru, ...

Al-Mansur Abu Džafar Abdalah ibn Muhamed

Al-Mansur, Abu Džafar Abdalah ibn Muhamed →  mansur, abu džafar abdulah ibn muhamed al- ...

Almeida Francisco de

Almeida [αłmại'δɐ], Francisco de, portugalski admiral i potkralj u Indiji (Lisabon, oko 1450 – Saldanha ...

almogaveri

almogaveri →  almugaveri ...

|<  <  21  22  23  24  25  26 (27)  28  29  30  >  >|