Struka povijest, opća, pronađeno natuknica: 6820

aleksandrijsko doba

aleksandrijsko doba, kulturno-povijesni pojam, sinonim za Droysenov pojam helenizam. ...

Aleksej I. Mihajlovič

Aleksej I. Mihajlovič (rus. izgovor [aľiks’e'j p’e'rv616j m’iha'jləv’ič]), ruski car (Moskva, 19. III. 1629 ...

Aleksije I. Komnen

Aleksije I. Komnen (grč. Ἀλέξıος Κομνηνός, Aléksios Komnēnós), bizantski car od 1081 (Carigrad, 1048 ...

Aleksije III. Angel

Aleksije III. Angel (grč. Ἀλέξıος Ἄγγελος, Aléksios Ággelos), bizantski car (?, – Nikeja, nakon 1210). ...

Aleksije IV. Angel

Aleksije IV. Angel (grč. Ἀλέξıος Ἄγγελος, Aléksios Ággelos), bizantski car od 1203 (?, 1182 – Carigrad, ...

Alemani

Alemani ili Alamani (lat.), germansko pleme (odatle franc. Allemand: Nijemac). Spominju se prvi put ...

alemanisti

alemanisti →  allemane, jean ...

Alep

Alep (arapski Ḥalab [ḥa'~], novoaramejski Holob, odatle latinski Aleppo), grad i upravno središte istoimenoga ...

Alexander Edward Porter

Alexander [æligzæ'ndəɹ], Edward Porter, američki muzeolog (Keokuk, Iowa, SAD, 11. I. 1907 – Washington, ...

Alezija

Alezija (latinski Alesia [ale'si·a]), utvrđeni antički grad u Galiji, glavni grad Mandubijaca (danas ...

|<  <  21  22 (23)  24  25  26  27  28  29  30  >  >|