Struka povijest, opća, pronađeno natuknica: 6822

Albania Veneta

Albania Veneta [~ba:'~ vε:'~] (hrvatski naziv Mletačka Albanija), upravna jedinica u doba mletačke vlasti ...

Albanija (država)

Albanija (Republika e Shqipërisë), država u jugoistočnoj Europi, između Crne Gore (duljina granice 172 km) ...

Albanija (pokrajina)

Albanija, stara kavkaska pokrajina na obali Kaspijskoga jezera. Od VII. st. pr. Kr. bila je u sastavu ...

Albanska liga

Albanska liga →  prizrenska liga ...

Alberoni Giulio

Alberoni [~ro:'~], Giulio (Julio), španjolski državnik talijanskoga podrijetla (Fiorenzuola d’Arda kraj ...

Albert I. (belgijski kralj)

Albert I., belgijski kralj od 1909 (Bruxelles, 8. IV. 1875 – Marche-les-Dames kraj Namura, 17. II. 1934). ...

Albert I. (monegaški knez)

Albert I. (puno ime Albert Honoré Charles Grimaldi), monegaški knez (Pariz, 13. XI. 1848 – Pariz, 26. VI. 1922). ...

Albert grof Gorički

Albert, grof Gorički (? – ?, 1374). Podijelio 1342. s braćom baštinu, pa je njemu dopala grofovija Istra ...

Albion

Albion [a'~], prastaro ime britanskih otoka, zabilježeno kod Plinija Starijega. Ime bi moglo dolaziti ...

Alboin

Alboin [a'~], langobardski kralj (? – Verona, 28. VI. 572). Zavladao oko 565. U savezu s Avarima srušio ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|