Struka povijest, opća, pronađeno natuknica: 6822

Ålandski otoci

Ålandski otoci [o:'land~] (finski Ahvenanmaa [a'hvεnam:α:], švedski Åland), otočna skupina u Baltičkom ...

Alani

Alani, iranski nomadski narod sarmatskoga podrijetla. Živjeli su na obalama Kaspijskoga jezera, odakle ...

Alanovandali

Alanovandali, skupno ime za sarmatsko pleme Alana i germansko pleme Vandala tijekom seobe naroda, od ...

Alarik I.

Alarik I., vizigotski kralj (na otoku u dunavskoj delti, oko 370 – južna Italija, 410). Pristaša arijanizma. ...

Alarik II.

Alarik II., vizigotski kralj (? – Vouillé, Poitou-Charente, 507). Naslijedio 484. oca Eurika na prijestolju ...

Alaska (savezna država)

Alaska [əlæ'skə] (od eskimske riječi alakšak: veliko kopno) ili Aljaska (udomaćeno), savezna država ...

Alaungpaya

Alaungpaya [~uŋpa'ja] ili Alompra [alo'~], burmanski vladar (Moksobomyo, danas Shwebo, 1714 – Kinywa, ...

Alba Iulia

Alba Iulia [a'~ iu'~] (madžarski Gyulafehérvár, njemački Karlsburg, od IX. do XI. st. slavenski Bălgrad), ...

Alba Longa

Alba Longa [a'~ lo'~], najstariji glavni grad Latinskoga saveza na podnožju brda Monte Cavo (antičko ...

Alba Fernando Álvarez de Toledo

Alba [a'lßa], Fernando Álvarez de Toledo, španjolski vojskovođa i političar (Piedrahita kraj Ávile, ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|