Struka povijest, opća, pronađeno natuknica: 6822

Akseljrod Pavel Borisovič

Akseljrod (Akseľrod) [əks’íľro't], Pavel Borisovič, ruski socijaldemokrat (gubernija Černigov, 25. VIII. 1850 ...

Akt iz Chapultepeca

Akt iz Chapultepeca [~ čapultepe'k~], dokument prihvaćen na Sveameričkoj konferenciji o problemima rata ...

aktuar

aktuar (lat. actuarius). 1. Pisar koji vodi pismohranu neke ustanove i brine se za spise koji stižu ...

Akvilejski patrijarhat

Akvilejski patrijarhat, crkveno-političko područje. Nastao pošto je 552. akvilejski biskup, pod čijom ...

Akvitanija

Akvitanija (lat. Aquitania, franc. Aquitaine), povijesna pokrajina u jugozapadnoj Francuskoj, uz Atlantik ...

Alabama (država)

Alabama [æləbæ'mə], savezna država u jugoistočnom dijelu SAD-a; 133 905 km2, 4 779 736 st. (2010). Glavni ...

alabaster

alabaster ili alabastar (lat. alabaster, alabastrum < grč. ἀλάβαστρος, ἀλάβαστρον), ubjel, ubjelak, ...

alajbeg

alajbeg (tur. alaybeyi, od alay: puk; pukovnija + bey: beg), časnik u osmanskoj vojsci, neposredni zapovjednik ...

Alamani

Alamani (lat.) →  alemani ...

Alamein

Alamein [~me'~] →  el-alamein ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >  >|