Struka povijest, opća, pronađeno natuknica: 6822

Akermanski ugovor

Akermanski ugovor, mirovni sporazum zaključen u Akermanu (tur. Akkerman, danas Bilhorod-Dnistrovskij) ...

Akhisar (Prusac)

Akhisar [α'khisαr], turski naziv za srednjovjekovni bosanski grad Prusac (Biograd) kraj Donjeg Vakufa. ...

akindžije

akindžije (tur. akıncı: navalni, jurišni konjanik, od akın: upad u neprijateljsku zemlju, žestok juriš, ...

akolada

akolada (franc. accolade ili provansalski accolada: zagrljaj). 1. U srednjem vijeku svečani obred (ceremonija) ...

Akoncije

Akoncije (Acconcius, Accontius), papinski legat (Viterbo, druga polovica XII. st. – ?, oko 1225). Godine ...

Akragant

Akragant →  agrigento ...

Akropolit Juraj

Akropolit, Juraj (Georgije, grčki Γεώργıος ὁ Ἀϰροπολίτης, Geṓrgios ho Akropolítēs), bizantski povjesničar ...

Aksakov Ivan Sergejevič

Aksakov [aksa'kəf], Ivan Sergejevič (Sergeevič), ruski književnik i publicist (Nadeždino, gubernija ...

Aksakov Konstantin Sergejevič

Aksakov [aksa'kəf], Konstantin Sergejevič (Sergeevič), ruski publicist, povjesničar, jezikoslovac, pjesnik ...

Akşehir

Akşehir [α'kšεhir] (tur.: bijeli grad), grad u jugozapadnom dijelu Anatolije, u pokrajini Konya, nedaleko ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|