Struka povijest, opća, pronađeno natuknica: 6822

Ahaz

Ahaz, judejski kralj od 735. pr. Kr. do 715. pr. Kr. U ratu protiv kraljeva Izraela i Damaska pozvao ...

Ahdnama

Ahdnama (turski ahdname: političko jamstvo, povelja, od arapskoga ‘ahd: jamstvo + perzijski nāme: knjiga, ...

Ahemenidi

Ahemenidi, stara perzijska dinastija, nazvana po svojem osnivaču Ahemenu (perz. Hahamaniš). Vladali ...

Ahmadabad

Ahmadabad ili Ahmedabad [~ba'd], grad na rijeci Sabarmatiju, savezna država Gujarat, Indija; 5 570 585 st. ...

Ahmad-šah Durani

Ahmad-šah Durani (Ahmad Šāh Durrāni [a'~ ša:h dura: 'ni]), tvorac samostalne afganske države i pjesnik ...

Ahmed I.

Ahmed I., osmanski sultan (Manisa/Magnesia, 18. IV. 1590 – Istanbul, 22. XI. 1617). Na vlast došao kao ...

Ahmed II.

Ahmed II., osmanski sultan (?, 25. II. 1643 – Edirne, 6. II. 1695). Naslijedio brata Sulejmana III. ...

Ahmed III.

Ahmed III., osmanski sultan (?, 1673 – ?, 30. VI. 1736). Na vlast došao 1703. U ratu protiv Rusije (1710–13) ...

Ahmed Vefik-paša

Ahmed Vefik-paša, osmanski državnik i leksikograf (Carigrad, 3. VII. 1823 – Carigrad, 2. IV. 1891). ...

Ahmed-paša Džezar

Ahmed-paša Džezar (tur. Ahmed al-Ğazzār paşa [a'~ al62721az:a:'r paša']), osmanski namjesnik i vojskovođa ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|