Struka povijest, opća, pronađeno natuknica: 6822

Agripa Marko Vipsanije

Agripa, Marko Vipsanije (lat. Marcus Vipsanius Agrippa [ma:'rkus wi:psa:'ni·us agri'p:a]), rimski vojskovođa ...

Agripina Mlađa

Agripina Mlađa (lat. Agrippina Minor [~p:i:'na mi'nor]), kći Germanika i Agripine Starije (Ara Ubiorum, ...

Agripina Starija

Agripina Starija (lat. Agrippina Maior [~p:i:'na ma'jor]), kći Marka Vipsanija Agripe (?, oko 14. pr. Kr. ...

Agron

Agron →  iliri ...

Aguinaldo Emilio

Aguinaldo [aγina'ldo], Emilio, filipinski političar i borac za neovisnost (kraj Cavite, Luzon, 23. III. 1869 ...

Ahab

Ahab (hebr. Aḥ’āb), izraelski kralj od 869. do. 850. pr. Kr. Oženivši se Jezabelom, kćeri tirskoga kralja, ...

Ahaja

Ahaja (novogrčki Aχαΐα, Akhaΐa [axa·i'a]), povijesna pokrajina uz sjevernu obalu Peloponeza, Grčka; ...

Ahajci

Ahajci (Ahejci) (grč. Ἀχαıοí, Akhaioί, lat. Achaei), u homerskim epovima i hetitskim tekstovima ime ...

Ahajski savez

Ahajski savez, savez četiriju gradova na Peloponezu, zaključen 280. pr. Kr. radi borbe protiv Makedonije. ...

Ahasver

Ahasver (hebrejski Ahašveroš), najpoznatije ime za »Vječnog Žida«, lik iz srednjovjekovne kršćanske ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|