Struka pomorstvo, pronađeno natuknica: 170

Širola Branko

Širola, Branko, hrvatski kapetan duge plovidbe (Hreljin, 4. II. 1884 – Hreljin, 26. II. 1973). Nautiku ...

školski brod

školski brod, brod namijenjen praktičnoj stručnoj nastavi pomoraca, razvijanju njihovih pomorskih vještina ...

škrivan

škrivan (tal. scrivano, od scrivere: pisati), brodski pisar u doba jedrenjaka (od XIII. st. do pojave ...

Šunj

Šunj, obitelj peljeških pomorskih kapetana i brodovlasnika podrijetlom iz Gurića Sela (XVI. st.); do ...

tegljenje

tegljenje, pomorska, riječna ili kanalska brodarska djelatnost pri kojoj brod tegljač (remorker) vuče ...

Titanic

Titanic [taitæ'nik], britanski putnički prekooceanski brod koji je potonuo u noći od 14. na 15. IV. 1912., ...

Topić

Topić, hrvatska brodovlasnička obitelj. Prvu je obiteljsku brodarsku tvrtku osnovao na Visu Ante (umro ...

tramper

tramper (od engl. tramp: skitati se), teretni brod slobodne plovidbe koji prevozi robu prema prijevoznom ...

trgovačka mornarica

trgovačka mornarica, cjelokupno brodovlje neke države, osim ratnih brodova. U širem smislu obuhvaća ...

trim

trim (engl.). 1. U športu, vrsta rekreativnoga bavljenja športom. Moderni masovni pokret s različitim ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17