Struka politologija, pronađeno natuknica: 602

Petrinović Ivo

Petrinović, Ivo, hrvatski politolog (Split, 11. I. 1929 – Krapinske Toplice, 11. VII. 2003). Diplomirao ...

pluralizam

pluralizam (prema pluralan, od latinski pluralis: mnogostruk). 1. Filozofsko naučavanje po kojem je ...

pluralni votum

pluralni votum (lat. pluralis: mnogostruk i votum: zavjet; glas), u izbornom pravu, nejednako biračko ...

plutokracija

plutokracija (grč. πλοῦτoς: bogatstvo + -kracija), politički poredak u kojem vladaju bogati. Pojavljivala ...

podanik

podanik, u političkoj teoriji, osoba koja ima samo od države zajamčena prava, a nema politička prava, ...

podjela vlasti

podjela vlasti →  dioba vlasti ...

policentrizam

policentrizam (poli- + -centrizam), načelo o postojanju više centara odlučivanja u nekom društvu, zajednici, ...

politička kultura

politička kultura, niz generaliziranih orijentacija pojedinaca prema različitim objektima politike, ...

Politička misao

Politička misao, časopis za političku znanost. Izlazi u izdanju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta ...

političke stranke

političke stranke, dobrovoljna udruženja građana koja nastaju radi sudjelovanja u natjecanju za političku ...

|<  <  41 (42)  43  44  45  46  47  48  49  50  >  >|