Struka politologija, pronađeno natuknica: 601

Hrvatski oslobodilački pokret

Hrvatski oslobodilački pokret →  političke stranke, hrvatska ...

Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine

Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine (akronim HNV BiH), nestranačka i nevladina organizacija, ...

Hrvatsko politološko društvo

Hrvatsko politološko društvo (HPD), strukovna udruga politologa, utemeljena 1966. u Zagrebu pod nazivom ...

Hrvatsko-slovenska narodna stranka

Hrvatsko-slovenska narodna stranka →  političke stranke, hrvatska ...

Hrvatsko-srpska koalicija

Hrvatsko-srpska koalicija, vodeći politički savez u Hrvatskoj od 1906. do 1918; nastao kao rezultat ...

Hrvatsko-ugarska stranka

Hrvatsko-ugarska stranka →  političke stranke, hrvatska ...

HSS

HSS →  hrvatska seljačka stranka ...

hunta

hunta (španj. junta: skupština, vijeće, odbor < lat. particip prošli iuncta, od iungere: povezati, spojiti, ...

Huntington Samuel

Huntington [hʌ'ntiŋtən], Samuel, američki politolog (New York, 18. IV. 1927 – Martha’s Vineyard, 24. XII. 2008). ...

Ilirska stranka

Ilirska stranka →  narodna stranka ...

|<  < (21)  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|