Struka politologija, pronađeno natuknica: 601

despotizam

despotizam (od grč. δεσπότης: gospodar, vladar), samovoljna neograničena vlast jedne osobe. Tip vladanja ...

Destutt de Tracy Antoine Louis Claude

Destutt de Tracy [dεsty't dətʀasi'], Antoine Louis Claude, francuski filozof (Pariz, 20. VII. 1754 – ...

detant

detant (franc. détente: popuštanje, stišavanje), općenito, smanjenje napetosti u međudržavnim odnosima. ...

deterent

deterent (engl. deterrent: zapreka, odvraćanje), politička, vojna i ekonomska akcija ili prijetnja, ...

diktatura

diktatura (lat. dictatura), politički režim u kojem pojedinac ili skupina ima neograničenu i potpunu ...

dioba vlasti

dioba ili podjela vlasti, jedno od načela organizacije vlasti, po kojem tri osnovne funkcije vlasti ...

disident

disident (lat. dissidens, particip prezenta od dissidere: udaljiti, odijeliti), pojedinac koji se razilazi ...

doktrina

doktrina (latinski doctrina: nauk, naučavanje). 1. Skup mišljenja (teorija, postavki, načela) u nekom ...

Dominika

Dominika (Dominica; Zajednica Dominike/Commonwealth of Dominica), srednjoamerička država u Malim Antilima, ...

Dominikanska Republika

Dominikanska Republika (u nas katkada Dominikana; República Dominicana), srednjoamerička država u Velikim ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|