Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 732

Busbecq Augier Ghislain de

Busbecq [byzbε'k] (Busbeck, Bousbecq, Bousebecque), Augier Ghislain de, flamanski humanist, putopisac ...

bustrofedon

bustrofedon (grč. βουστροφηδόν, od βούς: govedo i στροφή: okretaj), način pisanja na starim epigrafskim ...

caduceus

caduceus ([ka:du:'keus], kasnolat. [ka:du:'ceus]) (lat. iz grč. ϰηρύϰεıον) →  kaducej ...

calamus

calamus [ka'~] (lat.) →  kalamus ...

cancan

cancan [k8118k8118'] (franc.) →  kankan ...

capeador

capeador [kapeaδo'r] (španj., od capear: mahati plaštem, izazivati, dražiti), u borbi s bikovima, borac ...

cha-cha-cha

cha-cha-cha →  ča-ča-ča ...

chaise longue

chaise longue [šεzl61533:'g] (franc. chaise: stolica i longue: duga), tapecirana počivaljka s osloncem za ...

cicerone

cicerone [čičero:'ne] (tal.), vodič koji na zabavan i popularan način objašnjava turistima povijest ...

cigara

cigara (njem. Zigarre < španj. cigarro, možda iz jezika Maya), smotka od duhanova lišća. Male cigare ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|