Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 732

bolero

bolero (španj. bolero: plesač, vrsta plesa i karakterističan prsluk), kratak ženski kaputić koji seže ...

bonton

bonton (franc.: dobar ton, ispravno ponašanje), skup pravila o uglađenu (uljudnu, pristojnu) ponašanju ...

borba s bikovima

borba s bikovima (španj. corrida de toros), poznata je još u starom vijeku u Egiptu, na Bliskom istoku, ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

brada

brada. 1. Izbočenje na prednjoj strani donje čeljusti (mentum), ispod alveolarnoga nastavka u koji ...

britva

britva, nož za brijanje. Uporaba britve poznata je od najstarijega doba, a o njezinoj raširenosti svjedoče ...

Broadway

Broadway [brɔ:'dwei] (engl.: široki put), ulica u New Yorku (duga 25 km); u izvorima se spominje od ...

brumaire

brumaire [bʀymε:'ʀ] (franc. brume: magla), »maglovit mjesec«, drugi mjesec u francuskom republikanskom ...

bula (iz latinskog)

bula (lat. bulla). 1. U starih Rimljana, okrugla kožnata ili metalna kutijica s hamajlijama, koja se ...

burmut

burmut (tur. buruntu, od burun: nos i otu: trava), posebnim načinom fermentiran prah od duhanskog lišća, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|