Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 732

balzamiranje

balzamiranje (prema balzam), postupak kojim se mrtva tijela zaštićuju od raspadanja. Osobito prošireno ...

banderillero

banderillero [banderiļ:'ero] (španj.), toreador koji draži bika ubodima sulice (banderilla). ...

baskijska kapa

baskijska kapa →  francuska kapa ...

bedeker

bedeker, putni vodič, priručna knjiga za turiste, nazvana prema njemačkom nakladniku, osnivaču prvog ...

belle époque, la

belle époque, la [labεlepɔ'k] (franc.: lijepo razdoblje), prvo desetljeće XX. stoljeća kao doba pustopašna ...

bema

bema (grč. βῆμα: korak; povišeno mjesto). 1. U antičkoj Grčkoj, tribina na kojoj su se održavali javni ...

Benja Juraj

Benja, Juraj (Georgius Begna), hrvatski humanist (Zadar, oko 1395 – ?, 19–31. VIII. 1437). U zadarskim ...

béret

béret [beʀε'] (franc.), vrsta kape; francuska kapa, beretka, bareta. ...

Berlinski zid

Berlinski zid, granični zid između Istočnog i Zapadnog Berlina tijekom 1961–90. Simbol ideološke i geopolitičke ...

bermude

bermude (prema Bermudskom otočju), kupaće gaćice ili hlače krojene tako da dopiru gotovo do koljena. ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|