Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 733

august (mjesec)

august (lat. augustus) →  kolovoz ...

avan

avan (tur. havan) → mužar ...

babilonski toranj

babilonski toranj, prema biblijskoj priči, toranj što su ga gradili Noini potomci u želji da dosegnu ...

badija (iz talijanskog)

badija (tal. badia < kasnolat. abbatia: opatija), regionalni naziv za samostan kojim upravlja opat; ...

badija (iz arapskog)

badija (arap. bādiya: dvor u pustinji), vrsta bogato ukrašenih građevina arapskih vladara, podignutih ...

baedecker

baedecker [bε:'dəkəɹ] →  bedeker ...

Baedeker Karl

Baedeker [bε:'dəkəɹ], Karl, njemački nakladnik (Essen, 3. XI. 1801 – Koblenz, 4. X. 1858). Kao sinu ...

bajadera

bajadera (port. bailadeira: plesačica). 1. Europski naziv za indijsku plesačicu i pjevačicu u hramu. ...

baklja

baklja (pučki lat. facla za klas. lat. facula, deminutiv od fax: luč; usp. njem. Fackel). 1. Odcjepak ...

balčak

balčak (tur. balçak i barçak), držak sablje ili mača s rukohvatom i branikom. ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|