Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 733

grof

grof (srednjovisokonjem. grāve: predstojnik kraljevskoga suda, porezni činovnik < starovisokonjem. grāvo, ...

Gulbenkian Calouste Sarkis

Gulbenkian [gulbeŋkiạ'n], Calouste Sarkis, britanski poduzetnik armenskoga podrijetla (Scutari, danas ...

Hagenbeck Carl

Hagenbeck [ha:'gənbεk], Carl, njemački krotitelj životinja, reformator zooloških vrtova (Hamburg, 10. VI. 1844 ...

Hakenkreuz

Hakenkreuz [ha'kənkrɔic] (njem.: kukasti križ; od Haken: kuka, klin i Kreuz: križ) →  svastika ...

Hall of Fame

Hall of Fame [hɔ:l əv fẹim] (puno ime Hall of Fame for Great Americans: Hram slave zaslužnih Amerikanaca), ...

halva

halva ili alva (arap. ḥalwā, od ḥalāwa: slatkoća; usp. tur. helva), slatko jelo od pšeničnog brašna, ...

han

han (tur. < perz. ẖān, ẖāne: kuća), istočnjački tip prenoćišta ili svratišta. U balkanskim zemljama ...

handžar

handžar (tur. hancer, hançer < arap. ẖanğār ili perz. hanğer), dug, dvosjekli istočnjački nož; zapašnjak ...

harakiri

harakiri (jap., od hara: utroba i kiri: ubod, prema kiru: ubosti), ritualno samoubojstvo pripadnika ...

haskala

haskala (hebr. haskālā: prosvjetljenje ili prosvijećenost), židovski prosvjetiteljski pokret u srednjoj ...

|<  < (21)  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|