Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 733

Alibranti Andrija

Alibranti, Andrija, hrvatski kulturni povjesničar (Korčula, 11. IV. 1826 – Dubrovnik, 27. I. 1903). ...

alka

alka (turski halka < arapski ḥalqa: obruč, prsten). 1. Kucalo, zvekir, naprava od kovine kojom se kuca ...

alrauna

alrauna (starovisokonjem. Alrūna, naziv jedne otrovne biljke, prema starome germanskom ženskom imenu ...

amam

amam (tur. hamam < arap. ḥammām) →  hamam ...

amblem

amblem (franc. emblème < lat. emblema < grč. ἔμβλημα: reljefni ures na vazama, mozaik), lik koji služi ...

amerikanistika

amerikanistika, skup znanosti koje s različitih motrišta (jezikoslovnog, arheološkog, povijesnog, etnološkog, ...

Andrijin križ

Andrijin križ. 1. Križ u obliku slova X na kojem je, prema predaji, pogubljen apostol Andrija. Dio ...

animir-dama

animir-dama (franc. animer: razveseliti, zabaviti, raspoložiti), namještenica u barovima koja zabavlja ...

Apáczai Csere János

Apáczai Csere [α'pa:cαi čε'rε], János, madžarski enciklopedist (Apáca, danas Apata, 10. VI. 1625 – Klausenburg, ...

Apaši

Apaši (u jeziku Indijanaca Zunji àpachu: neprijatelj). 1. Sjevernoamerički indijanski narod iz atapaskanske ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|