Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 733

emeritus

emeritus [eme'ritus] (lat.: islužen). 1. U rimskoj vojsci naziv za veterana koji je časno doslužio ...

eminencija

eminencija (prema lat. eminens: istaknut), uzoritost, uzvišenost, titula koja se nekada davala carevima ...

enigma

enigma (grč. αἴνıγμα: zagonetka) →  zagonetka ...

enigmatika

enigmatika (grč. αἰνıγματıϰός: zagonetan), zagonetaštvo, umjetnost sastavljanja (stvaranja) zagonetaka ...

epidemija

epidemija (grč. ἐπıδημία: boravak na jednome mjestu), naglo obolijevanje većega broja ljudi na određenom ...

epinikij

epinikij (grč. ἐπıνίϰıον [μέλος]: pobjednička [pjesma]), proslava pobjede u antičkoj Grčkoj; gozba i ...

eponim

eponim (grč. ἐπώνυμος). 1. Onaj po kome ili ono po čemu je nešto nazvano. 2. Bog, heroj, mitski praotac, ...

era

era (kasnolat. aera), vremensko razdoblje, računanje vremena, neprekinut slijed godina kojemu je početak ...

eranos

eranos (grč. ἔρανος: prinos), u antičkoj Grčkoj, objed ili gozba za koju su svi sudionici davali prilog ...

erl

erl →  earl ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|