Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 733

Dragomanović Josip

Dragomanović, Josip, hrvatski kulturni djelatnik (Komarnica kraj Nove Gradiške, 1828 – Nova Gradiška, ...

Drašković Juraj V.

Drašković, Juraj V., hrvatski kulturni djelatnik (Petrinja, 4. VIII. 1773 – dvorac Schrofen Kurzreichenbach ...

Drkolica Bonifacije

Drkolica, Bonifacije, hrvatski prelat i crkveni pisac (Lopud, početak XVI. st. – Temišvar, potkraj 1581). ...

Drljić Rastislav

Drljić, Rastislav (Rastko, Tomo), hrvatski kulturni i društveni djelatnik (Podhum kraj Konjica, BiH, ...

duel

duel (njem. Duell, franc. duel < lat. duellum, starinski oblik za bellum: rat; značenje »dvoboj« nastalo ...

duh

duh (hebrejski ruah, grčki πνεῦμα, latinski spiritus). 1. U svakodnevnom govoru, sveukupnost psihičkih ...

Dujmušić Josip

Dujmušić, Josip, hrvatski kulturni djelatnik i znanstvenik (Polja kraj Travnika, BiH, 21. VIII. 1874 ...

dvoboj

dvoboj (duel), borba između dvaju boraca. Javlja se u najstarijim civilizacijama, a spominju ga i prastari ...

dvor

dvor. 1. Vladarov dom, odličnija građevina u kojoj stanuje vladar sa svojom obitelji i dvorjanicima ...

dvorska luda

dvorska luda, na vladarskim dvorovima u srednjem i na početku novoga vijeka, dosjetljiv čovjek koji ...

|<  <  11  12  13 (14)  15  16  17  18  19  20  >  >|