Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 733

dekan

dekan (lat. decanus; grč. δεϰάρχης), u helenskoj i kasnorimskoj vojsci, vodnik odreda od deset vojnika; ...

dijadem

dijadem (grč. δıάδημα), vrpca kojom se podvezuje kosa, povez za čelo od vune, lana ili svile; njime ...

diližansa

diližansa (franc. diligence, skraćeno od voiture de diligence ili carrosse de diligence: brza kočija), ...

disko-klub

disko-klub (disko) (grč. δίσϰος: okrugla ploča i engl. club) →  diskoteka ...

Disneyland

Disneyland [di'znilænd], zabavni park za djecu i odrasle u Anaheimu, Kalifornija, SAD, koji je 1955. ...

divan

divan (tur. < arap. i perz. dīwān: knjiga, zbor, vijeće). 1. U Osmanskomu Carstvu i drugim istočnim ...

dolama

dolama (tur. dolamak: zavratiti skute), muška kabanica od ljubičaste, zelene ili crvene čohe, ukrašena ...

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana [dɔ'lče e gab:a'na], talijanska modna kuća koju su 1985. u Legnanu utemeljili modni ...

domino

domino (franc. [jeu de] domino; etimologija nepouzdana; vjerojatno prema latinskom uskliku benedicamus ...

don

don (španj. i tal., od lat. dominus: gospodar). 1. Naslov koji se u zemljama španjolskoga jezika stavljao ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|