Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 733

čutura

čutura (tur. çotra: mala drvena posuda za vodu), plosnata posuda s uskim grlom, od drva, stakla, lima; ...

dakhma

dakhma [dakhma'] (perzijski: kula tišine), u Iranu i Indiji (osobito u Bombayu i Gujaratu), mjesto na ...

dalmatika

dalmatika (lat. [vestis] dalmatica: dalmatinska [odjeća]), duga gornja odjeća ravna kroja u obliku košulje. ...

dama

dama (franc. dame) →  šaški ...

Damoklo

Damoklo (grč. Δαμοϰλῆς, Damokl61571s), dvorjanin sirakuškoga tiranina Dionizija mlađega (IV. st. pr. Kr.). ...

Damon i Fintija

Damon i Fintija (grčki Δάμων ϰαὶ Φιντίας, Dámōn kaí Phintías), pitagorovci iz Sirakuze; vjerojatno iz ...

Davidova zvijezda

Davidova zvijezda (hebr. magen David: Davidov štit), simbol u obliku dvaju trokuta spojenih u heksagram, ...

decembar

decembar (lat. december, prema decem: deset, jer je u rimsko doba godina počinjala u ožujku) →  prosinac ...

deipnosofisti

deipnosofisti (grč. δεıπνοσοφıσταί), ljudi koji prigodom gozbi vode učene razgovore o raznovrsnim temama. ...

dekada

dekada (grč. δεϰάς, genitiv δεϰάδος: desetorica, desetica). 1. Skupina od deset; razdoblje od 10 uzastopnih ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|