Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 732

akademija

akademija (grč. Ἀϰαδήμεıα ili Ἀϰαδημία), najviša znanstvena institucija (zavod) u nekoj zemlji koja ...

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (akronim ANUBiH), najviša znanstvena, kulturna i umjetnička ...

akademik

akademik (lat. academicus, prema akademija), titula koju nosi redoviti član akademije. Broj je redovitih ...

Alačević Franjo

Alačević, Franjo, hrvatski kulturni djelatnik (Makarska, 27. IX. 1805 – Makarska, 23. XII. 1858). Skupljao ...

Aladin

Aladin (arap. Ἁlāuddīn), poznati lik iz arapskih priča zapisanih u zbirci 1001 noć (XV. st.). Aladin ...

Alan Ford

Alan Ford, junak istoimenoga talijanskoga komičnog stripa o parodijski prikazanim doživljajima skupine ...

alba

alba (latinski: bijela; skraćeno od alba tunica), donja bijela tunika koju su nosili Rimljani. – U ranokršćansko ...

Aletin Natali Ivan

Aletin Natali, Ivan (Aletić, Natalić, Alethius, Alethy, Alleti, Dživo), hrvatski polihistor i kolekcionar ...

Aletin Antun

Aletin, Antun (Aletić, Alethy, Alleti Natali), hrvatski starinar i pisac (Dubrovnik, 13. VI. 1716 – ...

Ali Baba

Ali Baba (Alibaba), poznati lik iz arapske zbirke priča 1001 noć (XV. st.). Ali Baba je siromašan mladić ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|