Struka povijest, hrvatska, pronađeno natuknica: 2198

Vukasović

Vukasović, hrvatska plemićka obitelj koja se u XVI. st. doselila iz Dalmacije u Senj. Kao prvi poznati ...

Vukasović Filip

Vukasović, Filip (Josip Filip), časnik u habsburškoj vojsci (Ličko Petrovo Selo, 1755 – Beč, 9. VIII. 1809). ...

Vukasović Ivan Dominik

Vukasović, Ivan Dominik, zagrebački kanonik i povijesni pisac (Senj, 11. VII. 1728 – Zagreb, 21. IX. 1799). ...

Vukelić Branko

Vukelić, Branko, hrvatski novinar i obavještajac (Osijek, 15. VIII. 1904 – Abashiri, Japan, 13. I. 1945). ...

Vukotinović Ljudevit

Vukotinović (Farkaš Vukotinović), Ljudevit, hrvatski političar, književnik i prirodoslovac (Zagreb, ...

Vukovar

Vukovar, grad, pristanište na Dunavu i sjedište Vukovarsko-srijemske županije, Srijem; 26 716 st. (2011). ...

Vuković Stjepan (1813-1871)

Vuković, Stjepan, hrvatski političar (Varaždin, 1813 – Topusko, 1871). Bio je župnik u Ivancu 1838–68., ...

Vukovska županija

Vukovska županija, srednjovjekovna županija u današnjoj istočnoj Slavoniji, u izvorima poznata kao comitatus ...

Vulović Srećko

Vulović, Srećko, hrvatski povjesničar (Perast, 15. VIII. 1840 – Kotor, 8. XI. 1900). Završio je bogosloviju ...

Zablaće

Zablaće, dio Šibenika na obali Šibenskoga kanala, 9 km jugozapadno od središta grada. Prvi se put spominje ...

|<  <  211 (212)  213  214  215  216  217  218  219  220