Struka povijest, hrvatska, pronađeno natuknica: 2170

Zagreb (grad)

Zagreb, glavni grad Hrvatske, sjedište administrativno-teritorijalnih, odn. upravnih jedinica Grada ...

Zagrebačke punktacije

Zagrebačke punktacije, rezolucija donesena 7. XI. 1932. na tajnom sastanku užega kruga hrvatskih političara, ...

Zagurević

Zagurević (Zaguri), plemićka obitelj iz Kotora. Spominje se od XIV. st., njezini članovi obnašali su ...

Zahtijevanja naroda

Zahtijevanja naroda, popis zahtjeva upućenih kralju Ferdinandu I. Habsburškomu, koji su bili prihvaćeni ...

Zajezda

Zajezda, selo u Hrvatskom zagorju, oko 4 km sjeverno od Budinščine, odnosno 21 km od Zlatara; 397 st. ...

Zakmardi Ivan

Zakmardi, Ivan (madž. János Szakmárdy; s pridjevkom Diankovečki, de Diankovec), protonotar Hrvatskoga ...

Zamanja

Zamanja (Zamagna, Zamagno, Džamanjić), dubrovačka plemićka obitelj i rod. Prema kroničarima, podrijetlom ...

Zanki Pavao

Zanki (Zanchi), Pavao, hrvatski svećenik i političar (Privlaka kraj Nina, 21. VI. 1839 – Nin, 13. XI. 1909). ...

Zanović Miroslav

Zanović, Miroslav, hrvatski političar i književnik (Venecija, 1761 – Kotor, 29. XII. 1834). U mladosti ...

Zanović Stjepan

Zanović, Stjepan, hrvatski književnik i pustolov (Budva, 18. II. 1751 – Amsterdam, 25. V. 1786). Brat ...

|<  < (211)  212  213  214  215  216  217