Struka obrt, pronađeno natuknica: 9

bačvarstvo

bačvarstvo, obrt koji se bavi izradbom bačava i srodnih drvenih posuda (kaca, čabrova, vjedrica, bukara ...

bižuterija

bižuterija (franc. bijouterie), nakit, dragulj, ukrasni predmet; draguljarnica, trgovina nakitom; imitacija ...

cehovi

cehovi (srednjovisokonjem. Zeh[e]: družina), srednjovjekovne obrtničke udruge koje su imale zadatak ...

galanterija

galanterija (njem. Galanterie[waren], prema franc. galanterie: udvornost; uljudnost; darovi), manji ...

kujundžija

kujundžija (tur. kuyumcu), obrtnik koji izrađuje umjetničke filigranske predmete, većinom orijentalne ...

licitar

licitar (austr. njem. Lebzelter), ornamentiran figuralni kolač od slatkoga tijesta; također i obrtnik ...

nauk

nauk. 1. Školovanje oponašanjem ili radom prema uzoru, oblik praktične izobrazbe u kojoj naučnik (šegrt) ...

obrtništvo

obrtništvo (zanatstvo), proizvodna ili uslužna djelatnost kojom se ručno, djelomice ili potpuno, pojedinačno ...

zanatstvo

zanatstvo (prema zanat < tur. sanat < arap. ṣan’a) →  obrtništvo ...