Struka novinstvo, pronađeno natuknica: 374

Abell Arunah Shepardson

Abell [æ:'bel], Arunah Shepardson, američki novinar i nakladnik (East Providence, Rhode Island, 10. VIII. 1806 ...

Adams Samuel Hopkins

Adams [æ'dəmz], Samuel Hopkins, američki novinar (Dunkirk, New York, 26. I. 1871 – Beaufort, South Carolina, ...

AFP

AFP (akronim od Agence France Presse), francuska novinska agencija, sa sjedištem u Parizu, jedna od ...

Agramer Lloyd

Agramer Lloyd [a:'graməɹ lɔjt]. 1. Dnevnik, izlazio u Zagrebu od 11. IV. do 8. VIII. 1871. u nakladništvu ...

Agramer politische Zeitung

Agramer politische Zeitung [a:'graməɹ poli:'tišə cại'tuŋ] →  agramer zeitung ...

Agramer Presse

Agramer Presse [a:'graməɹ pre'sə], dnevnik koji je 1. I. 1877. u Zagrebu počeo izdavati Josip Frank, ...

Agramer Tagblatt

Agramer Tagblatt [a:'graməɹ ta:'gblat] (Organ für Politik und Volkswirtschaft), dnevnik na njemačkom ...

Agramer Zeitung

Agramer Zeitung [a:'graməɹ cại'tuŋ], novine koje su izlazile od 1826. u Zagrebu, dvaput tjedno, u početku ...

Agustich Imre

Agustich, Imre (Agustić, Augustić, Augustich, Augustič, Emerik, Mirko), novinar i pisac (Murski Petrovci, ...

Ahram Al-

Ahram, Al- (arap.: Piramide), najutjecajnije egipatske novine. Izlaze u Kairu od 1875., od 1881. dnevno. ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|