Struka metrologija, pronađeno natuknica: 426

binarni predmetak

binarni ili kvazidecimalni predmetak, uobičajeni naziv i pripadni znak s određenom vrijednošću od 2n, ...

BIPM

BIPM (akronim za franc. Bureau International de Poids et Mesures: Međunarodni ured za utege i mjere), ...

bit

bit (nenormirani znak b). 1. (akronim od engl. bi[nary] [digi]t: dvojna znamenka), posebna jedinica ...

bod

bod (po francuskom inženjeru Émileu Baudotu; 1845–1903) (baud, znak Bd), posebna mjerna jedinica brzine ...

bps

bps (akronim od engl. bit per second), nenormirani znak za mjernu jedinicu brzine prijenosa informacije: ...

Bq

Bq, znak za mjernu jedinicu bekerel. ...

Brezinšćak Marijan

Brezinšćak, Marijan, hrvatski elektroinženjer i istaknuti mjeriteljski stručnjak (Bosanska Kostajnica, ...

briks

briks →  brixov stupanj ...

British thermal unit

British thermal unit [bri'tiš ϑə:'məl ju:'nit] (znak BTU ili Btu), tradicionalna angloamerička mjerna ...

Brixov stupanj

Brixov stupanj ili briks, jedinica areometarske ljestvice gustoće koja pokazuje postotni udjel šećera ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|