Struka metrologija, pronađeno natuknica: 426

barn

barn (engl.), stara mjerna jedinica ploštine, vrijednosti 10–28 m2; rabila se u nuklearnoj fizici za ...

barrel

barrel (engl.) →  barel ...

baud

baud (franc.) →  bod ...

Bauméov stupanj

Bauméov stupanj ili bome (po A. Bauméu) (znak °Bé), jedinica areometarske ljestvice gustoće tekućine. ...

baždarenje

baždarenje (tur. bacdar < perz. bāğdār, bāždār: carinik, prema bāǧ, bāž: danak, carina i -dār od glagola ...

Bd

Bd, znak za mjernu jedinicu bod. ...

becquerel

becquerel →  bekerel ...

bekerel

bekerel (po A. H. Becquerelu) (becquerel, znak Bq), mjerna jedinica aktivnosti radioaktivnog izvora, ...

bel

bel (prema A. G. Bellu) (znak B), brojčana jedinica razine određene fizikalne veličine prema odabranoj ...

binarne jedinice

binarne ili kvazidecimalne jedinice, brojčane jedinice uvećane binarnim faktorom vrijednosti 2n, gdje ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|