Struka metrologija, pronađeno natuknica: 426

barn

barn (engl.), stara mjerna jedinica ploštine, vrijednosti 10–28 m2; rabila se u nuklearnoj fizici za ...

barrel

barrel (engl.) →  barel ...

baud

baud (franc.) →  bod ...

Bauméov stupanj

Bauméov stupanj ili bome (engl. Baumé degree, franc. degré Baumé i dr., po Antoineu Bauméu) (znak °Bé), ...

baždarenje

baždarenje (tur. bacdar < perz. bāğdār, bāždār: carinik, prema bāǧ, bāž: danak, carina i -dār od glagola ...

Bd

Bd, znak za mjernu jedinicu bod. ...

becquerel

becquerel →  bekerel ...

bekerel

bekerel (međunarodni naziv becquerel, po Antoineu Henriju Becquerelu) (znak Bq), mjerna jedinica aktivnosti ...

bel

bel (prema Alexanderu Grahamu Bellu) (znak B), brojčana mjerna jedinica razine određene fizikalne veličine ...

binarne jedinice

binarne ili kvazidecimalne jedinice, brojčane jedinice uvećane binarnim faktorom vrijednosti 2n, gdje ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|