Struka metrologija, pronađeno natuknica: 426

atomska masena stalnica

atomska masena stalnica →  atomska jedinica mase ...

atto-

atto- →  ato- ...

B

B. 1. Drugo slovo hrvatske i drugih latiničnih abeceda. U glagoljici, bugarsko-makedonskoj i hrvatskoj, ...

badanj

badanj (starovisokonjem. budin < lat. butina). 1. Oveća drvena posuda. 2. Prastara mjerna jedinica ...

bajt

bajt (byte) (nenormirani znakovi B ili b), brojčana jedinica u računalnoj tehnici, označava broj znamenaka ...

bala

bala (tal. balla, iz franačkoga). 1. Svežanj, naramak, smotak (npr. sijena, platna). 2. Stara brojčana ...

Ballingov stupanj

Ballingov stupanj, jedinica areometarske ljestvice gustoće tekućine. Nazvan po austrijsko-češkom kemičaru ...

bar (metrologija)

bar (grč. βάρος: težina) (znak bar), iznimno dopuštena mjerna jedinica tlaka izvan Međunarodnoga sustava ...

barel

barel (engl. < starofranc. baril: bačvica < pučkog lat. barriculus) (barrel, znak bbl), naziv mnogih ...

baril (više značenja)

baril ili barilo (tal. barile: bačvica < starofranc. baril < pučki lat. *bariculus). 1. Bačva, bačvica. 2. ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|