Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 382

vremenska karta

vremenska karta →  sinoptička karta ...

vrijeme

vrijeme, neprekidni slijed promjena u kojem se trenutci ili njihove transformacije mogu zamisliti kao ...

Wegener Alfred

Wegener [ve:'gənəɹ], Alfred, njemački geofizičar i meteorolog (Berlin, 1. XI. 1880 – Grenland, ? XI. 1930). ...

WMO

WMO (akronim od engl. World Meteorological Organization) →  svjetska meteorološka organizacija ...

zapara

zapara →  sparina ...

zeleni bljesak

zeleni bljesak, optička pojava u atmosferi koja nastaje odmah po zalasku ili neposredno prije izlaska ...

zmorac

zmorac (smorac), slabi ljetni dnevni vjetar koji puše s mora na kopno u sustavu obalnoga kruženja zraka. ...

zona

zona (grč. ζώνη: pojas). 1. Općenito, ograničeni dio površine, prostora (teritorija) ili tijela; pojas, ...

zora

zora → sumrak ...

zračna masa

zračna masa, u meteorologiji, atmosferski zrak kojem su na velikom području vodoravno ujednačene i vertikalno ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37 (38)  39