Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 387

radar

radar (akronim od engl. Radio Detection and Ranging: otkrivanje i određivanje udaljenosti radiovalovima), ...

radioaktivne oborine

radioaktivne oborine, oborine što su u atmosferi apsorbirale radioaktivne čestice. U širem smislu, pod ...

radiometeorologija

radiometeorologija (radio- + meteorologija), grana fizičke meteorologije koja se bavi proučavanjem širenja ...

radiosonda

radiosonda (radio- + sonda), uređaj za određivanje temperature, vlage i tlaka zraka te smjera vjetra ...

rafal

rafal (franc. rafale). 1. Niz metaka što se ispaljuje iz poluautomatskog ili automatskog oružja jednim ...

relativna vlažnost

relativna vlažnost (znak φ), fizikalna veličina za iskazivanje udjela vodene pare u zraku (ili općenito ...

retrogradno gibanje

retrogradno gibanje, kružno ili rotacijsko gibanje tijela u smjeru suprotnom od gibanja ostalih tijela ...

Richardson Lewis Fry

Richardson [ri'čədsən], Lewis Fry, engleski matematičar, meteorolog i fiziolog (Newcastle upon Tyne, ...

rosa

rosa, oborina u obliku vodenih kapljica koje na ohlađenu tlu i predmetima blizu tla nastaju kondenzacijom ...

rosište

rosište, temperatura pri kojoj zrak, uz nepromijenjeni tlak i nepromijenjenu količinu vodene pare, postaje ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28  29 (30)  >