Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 392

psihrometar

psihrometar (grč. ψυχρός: hladan + -metar), vrsta higrometra, instrumenta za mjerenje vlažnosti zraka. ...

pulenat

pulenat (tal. ponente), zapadni vjetar koji se pojavljuje iznenadno, ne puše često ni dugo, ali zimi ...

radar

radar (akronim od engl. Radio Detection and Ranging: otkrivanje i određivanje udaljenosti radiovalovima), ...

radioaktivne oborine

radioaktivne oborine, oborine što su u atmosferi apsorbirale radioaktivne čestice. U širem smislu, pod ...

radiometeorologija

radiometeorologija (radio- + meteorologija), grana fizičke meteorologije koja se bavi proučavanjem širenja ...

radiosonda

radiosonda (radio- + sonda), uređaj za određivanje temperature, vlage i tlaka zraka te smjera vjetra ...

rafal

rafal (franc. rafale). 1. Niz metaka što se ispaljuje iz poluautomatskog ili automatskog oružja jednim ...

relativna vlažnost

relativna vlažnost (znak φ), fizikalna veličina za iskazivanje udjela vodene pare u zraku (ili općenito ...

retrogradno gibanje

retrogradno gibanje, kružno ili rotacijsko gibanje tijela u smjeru suprotnom od gibanja ostalih tijela ...

Richardson Lewis Fry

Richardson [ri'čədsən], Lewis Fry, engleski matematičar, meteorolog i fiziolog (Newcastle upon Tyne, ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28  29 (30)  >