Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 392

podneblje

podneblje →  klima ...

Poje Dražen

Poje, Dražen, hrvatski meteorolog (Zagreb, 12. III. 1924 – Zagreb, 20. IV. 2014). Diplomirao (1949) ...

polarna ćelija

polarna ćelija, zatvoreno kruženje zraka između geografske širine od približno 60° i sjevernog ili južnoga ...

polarna fronta

polarna fronta (prema srednjovj. lat. polaris: polarni), zamišljena ploha koja rastavlja hladni polarni ...

polarna granica

polarna granica, pojas u višim geografskim širinama gdje prestaju životni uvjeti za bilo kakvu vegetaciju ...

polarna svjetlost

polarna svjetlost, svjetlosna pojava u visokim slojevima atmosfere u obliku lukova, korona, pruga, zavjesa ...

poledica

poledica, glatka, zbijena i prozirna naslaga leda, nastala smrzavanjem pothlađenih kapljica kiše ili ...

potencijal

potencijal (prema kasnolatinskom potentialis: moguć). 1. Općenito, ukupnost snage, moći, mogućnosti, ...

Potočnjak Ivan

Potočnjak, Ivan, hrvatski prirodoslovac (Novi Vinodolski, 2. XI. 1847 – ?). Profesor u Senju, a od 1875. ...

prognoza

prognoza (grč. πρόγνωσις: prethodno znanje). 1. Općenito, procjena budućih zbivanja na temelju poznatih ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28 (29)  30  >