Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 387

mlazna struja

mlazna struja, razmjerno uzak (nekoliko stotina kilometara), nekoliko kilometara debeo i obično tisuće ...

Mohorovičić Andrija

Mohorovičić, Andrija, hrvatski geofizičar (Volosko, 23. I. 1857 – Zagreb, 18. XII. 1936). Nakon što ...

Mohorovičić Stjepan

Mohorovičić, Stjepan, hrvatski geofizičar, fizičar i meteorolog (Bakar, 20. VIII. 1890 – Zagreb, 13. II. 1980). ...

monsun

monsun (engl. monsoon < port. monção, prema arap. mausim: godišnje doba), vjetar koji se pojavljuje ...

mraz

mraz, kristalići leda koji se u obliku ljusaka, iglica, pera ili lepeza hvataju na izloženim površinama ...

munja

munja, naglo pražnjenje atmosferskog električnoga naboja koncentriranog u olujnim, grmljavinskim oblacima ...

naoblaka

naoblaka, pokrivenost neba oblacima bez obzira na njihovu vrstu i visinu. U meteorologiji, kada se procijeni ...

nefoskop

nefoskop (grč. νέφος: oblak + -skop), sprava za mjerenje smjera i brzine gibanja oblaka. Prije su se ...

nimbostratus

nimbostratus (lat. nimbus: oblak + stratus: sloj, naslaga), međunarodna kratica Ns, bezoblični, tamnosivi ...

nimbus

nimbus (lat.: oblak). 1. Zastarjeli naziv za kišni oblak nimbostratus. 2. U likovnoj umjetnosti aureola. 3. ...

|<  <  21  22  23 (24)  25  26  27  28  29  30  >