Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 382

ionosfera

ionosfera (ion + -sfera) (stariji naziv Heavisideov sloj ili Kennelly-Heavisideov sloj [ke'nəli he'visaid~]), ...

irizacija

irizacija (prema grč. ἶρıς: duga). 1. U mineralogiji, svojstvo nekih tvari da u određenim uvjetima reflektiraju ...

izmaglica

izmaglica →  rosulja ...

izobare

izobare (izo- + -bara), izolinije koje na grafičkim prikazima spajaju mjesta jednakoga tlaka. 1. U ...

izohigre

izohigre (izo- + grč. ὑγρός: vlažan), izolinije koje na zemljopisnoj karti povezuju točke s jednakom ...

izohijete

izohijete (izo- + grč. ὑετός: kiša), izolinije koje na karti spajaju mjesta s jednakom količinom oborina ...

izolinija

izolinija (izo- + linija), crta na grafičkom prikazu ili geografskoj karti koja spaja točke jednakih ...

izonefe

izonefe (izo- + grč. νέφος: oblak), izolinije koje na karti spajaju mjesta s jednakom količinom naoblake. ...

izoterme

izoterme (izo- + -term), izolinije koje na grafičkim prikazima spajaju mjesta jednake temperature. 1. ...

izovele

izovele (izo- + lat. velox: brz), izolinije koje na karti spajaju mjesta jednake brzine vjetra. U meteorologiji ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >  >|