Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 382

grmljavina

grmljavina →  grom ...

grom

grom, atmosferska zvučna pojava, oštar tresak koji prati bljesak munje (električnoga luka koji se oblikuje ...

Grubišić Vanda

Grubišić, Vanda, hrvatska meteorologinja (Slavonski Brod, 18. VI. 1964). Diplomirala (1987) na Prirodoslovno-matematičkome ...

Hadley George

Hadley [hæ'dli], George, engleski fizičar i meteorolog (London, 12. II. 1685 – Flitton, 28. VI. 1768). ...

halo

halo (lat. halo, akuzativ od halos < grč. ἅλως: gumno, okruglo mjesto), optička pojava u atmosferi, ...

hamsin

hamsin (tur. < arap. ẖamsīn: pedeset), suh i vruć jugoistočni ili južni pustinjski vjetar koji puše ...

Hann Julius von

Hann [han], Julius von, austrijski meteorolog (Schloss Haus kraj Linza, 23. III. 1839 – Beč, 1. X. 1921). ...

Haračić Ambroz

Haračić, Ambroz, hrvatski botaničar i meteorolog (Mali Lošinj, 5. XII. 1855 – Mali Lošinj, 1. X. 1916). ...

hariken

hariken (engl. hurricane [hʌ'rikən], iz karipskoga) →  ciklon ...

harmatan

harmatan (iz afričkoga jezika fanti, ili iz jezika twi), vrlo suh i topao sjeveroistočni do istočni, ...

|<  <  11  12  13 (14)  15  16  17  18  19  20  >  >|