Struka medicina, pronađeno natuknica: 3710

aktinoterapija

aktinoterapija (aktino- + grč. ϑεραπεία: liječenje), stariji naziv za liječenje različitim vrstama zračenja: ...

aktualna neuroza

aktualna neuroza, izraz što ga je S. Freud upotrijebio kao odgovor na nemogućnost izražavanja psihičkog ...

akumetrija

akumetrija (grč. ἀϰούεıν: čuti + -metrija), ispitivanje sluha akustičkim (glazbenim) ugađalicama. Tako ...

akupunktura

akupunktura (lat. acus: igla + punctura: ubod), metoda drevne kineske pučke medicine gdje se liječenje ...

akutan

akutan (lat. acutus: oštar). 1. Oštar, žestok (akutna bol); vrlo ozbiljan ili izražen (akutna nestašica); ...

akuzmija

akuzmija (grč. ἄϰουσμα: ono što se čuje), slušna halucinacija u obliku zviždanja i zujanja (akoazma), ...

akvafobija

akvafobija (lat. aqua: voda + -fobija), bolestan strah od vode, npr. od kupanja ili plivanja, gdje god ...

alalija

alalija (a1- + grč. λαλıά: govor), nemogućnost govora zbog nesposobnosti oblikovanja glasova. Uzrok ...

alastrim

alastrim (od braz. port. alastrar: proširiti se), blagi oblik velikih boginja. (→  boginje, velike) ...

Albert Eduard

Albert [a'~], Eduard, češki kirurg (Žamberk, 20. I. 1841 – Žamberk, 26. IX. 1900). Od 1881. profesor ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|