Struka medicina, pronađeno natuknica: 3710

Abul Kasim

Abul Kasim (arap. Abū’l-Qāsim, Abū al-Qāsim [a'bu: lqa:'sim] az-Zahrawī), arapski liječnik (Zahra kod ...

abulija

abulija (grč. ἀβουλία: nesmotrenost, neodlučnost), bolesno stanje bezvoljnosti, usporenost ili nedostatak ...

abuzus

abuzus (lat. abusus: zloporaba). 1. U medicini, kriva upotreba ili namjerna zloporaba kakva lijeka ...

acetonurija

acetonurija (aceton + -urija), prisutnost acetona u mokraći; opaža se pri neliječenoj (ili slabo liječenoj) ...

Acquapendente Girolamo Fabrici d’

Acquapendente [ak:uapendε'nte], Girolamo Fabrici d’ →  fabrizio d’acquapendente, girolamo ...

Acta chirurgica

Acta chirurgica [a:'kta ki:ru:'rgika], stručno-znanstveni časopis za operativnu medicinu. Pokrenula ...

Acta chirurgica Croatica

Acta chirurgica Croatica [a:'kta ki:ru:'rgika kro·a:'tika], stručno-znanstveni časopis za kirurgiju, ...

Acta clinica Croatica

Acta clinica Croatica [a:'kta kli:'nika kro·a:'tika], stručno-znanstveni časopis KBC »Sestre milosrdnice« ...

Acta dermatovenerologica Croatica

Acta dermatovenerologica Croatica [a:'kta ~lo'gika kro·a:'tika], stručno-znanstveni časopis za dermatologiju ...

Acta medica Croatica

Acta medica Croatica [a:'kta me'dika kro·a:'tika], stručno-znanstveni časopis Akademije medicinskih ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|