Struka matematika, pronađeno natuknica: 1294

trostrani ugao

trostrani ugao →  trobrid ...

Troughton Edward

Troughton [trạu'tən], Edward, engleski konstruktor i matematičar (Corney, X. 1753 – London, 12. VI. 1835). ...

Tukey John Wilder

Tukey [tju:'ki], John Wilder, američki matematičar (New Bedford, 16. VI. 1915 – Princeton, 26. VII. 2000). ...

Tusi Nasiruddin at-

Tusi, Nasiruddin at- (Naṣīr al-Dīn aṭ-Ṭūsī [ṭu:'si:]), perzijski matematičar i astronom (Tus, kraj današnjega ...

Tusi Šaraf al-din al-Muzafar al-

Tusi, Šaraf al-din al-Muzafar al- (Šaraf al-dīn al-Muẓaffar al-Ṭūsī [ṭu:'si:]), perzijski matematičar ...

udaljenost

udaljenost (znak d), duljina između dviju točaka na pravcu. U pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu ...

udvostručenje kocke

udvostručenje kocke →  delski problem ...

ugao

ugao (prostorni kut). 1. U geometriji, dio prostora što ga tvori skup n zraka OA1, OA2, …, OAn sa zajedničkim ...

ukamaćivanje

ukamaćivanje →  kamatni račun ...

Ulam Stanislaw Marcin

Ulam [ju:'læm], Stanislaw Marcin, američki matematičar i fizičar poljskoga podrijetla (Lavov, danas ...

|<  < (121)  122  123  124  125  126  127  128  129  130