Struka matematika, pronađeno natuknica: 1299

trivijalan

trivijalan (lat. trivialis: običan), općenito: nevažan, nebitan. U matematici, trivijalno rješenje, ...

trobrid

trobrid, trostrani ugao koji određuju tri polupravca (zrake). Međusobno su dva trobrida jednaka: a) ...

trohoida

trohoida (grč. τροχός: kotač + -id), ravninska krivulja, rastegnuta ili stegnuta cikloida, tj. tautokrona ...

trojno pravilo

trojno pravilo, stari naziv za postupak rješavanja problema kod kojih je poznato da su veličine koje ...

trokut

trokut, višekut s trima stranicama. Trokut ΔABC s vrhovima u točkama A, B, C (točke ravnine ili sfere ...

trostrani ugao

trostrani ugao →  trobrid ...

Troughton Edward

Troughton [trạu'tən], Edward, engleski konstruktor i matematičar (Corney, X. 1753 – London, 12. VI. 1835). ...

Tukey John Wilder

Tukey [tju:'ki], John Wilder, američki matematičar (New Bedford, 16. VI. 1915 – Princeton, 26. VII. 2000). ...

Tusi Nasiruddin at-

Tusi, Nasiruddin at- (Naṣīr al-Dīn aṭ-Ṭūsī [ṭu:'si:]), perzijski matematičar i astronom (Tus, kraj današnjega ...

Tusi Šaraf al-din al-Muzafar al-

Tusi, Šaraf al-din al-Muzafar al- (Šaraf al-dīn al-Muẓaffar al-Ṭūsī [ṭu:'si:]), perzijski matematičar ...

|<  < (121)  122  123  124  125  126  127  128  129  130