Struka lingvistika i filologija, pronađeno natuknica: 2143

Adelung Johann Christoph

Adelung [a:'dəluŋ], Johann Christoph, njemački jezikoslovac i leksikograf (Spantekow kraj Anklama, 8. VIII. 1732 ...

Adigejci

Adigejci, narod naseljen pretežito u republici Adigeji na jugu europskoga dijela Rusije. Oko 120 000 ...

adjektiv

adjektiv (prema lat. adiectivus: dodan, priložen) →  pridjev ...

adjektivizacija

adjektivizacija (prema adjektiv), u lingvistici, morfološko-sintaktički način bezafiksalne tvorbe preobrazbom ...

admirativ

admirativ (prema kasnolat. admirativus: koji pokazuje čuđenje, divljenje). 1. Vrsta glagolskog načina ...

adstrat

adstrat (napravljeno po uzoru na supstrat, od ad- + lat. stratum: sloj; lat. adstratum: prislojeno), ...

adverb

adverb (lat. adverbium) →  prilog ...

Afari

Afari (arap. afar: slobodan, ili afarski: [kojih ima] mnogo kao prašine), narod u Eritreji, sjeveroistočnoj ...

afereza

afereza (grč. ἀφαίρεσıς: uklanjanje), ispuštanje početnih elemenata riječi (samoglasnika, suglasnika, ...

Afganci

Afganci (iz perzijskog), u širem smislu naziv za sve narode i etničke skupine nastanjene u Afganistanu, ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|