Struka likovne umjetnosti, pronađeno natuknica: 4131

Verbruggen

Verbruggen [vərbry'γə], obitelj flamanskih kipara, članovi koje su djelovali između 1655. i 1724. Pieter ...

Vereš Slavko

Vereš (Vörös), Slavko, hrvatski karikaturist i publicist (Vrtlinska kraj Čazme, 24. XII. 1887 – London, ...

Vereščagin Vasilij Vasiljevič

Vereščagin [v’ir’išča'g’in], Vasilij Vasiljevič (Vasil’evič), ruski slikar (Čerepovec, 26. X. 1842 – ...

Verhulst Rombout

Verhulst [vərhy'lst], Rombout, nizozemski kipar (Mechelen, 15. I. 1624 – Hag, 27. XI. 1698). Glavni ...

verizam

verizam (tal. verismo, od vero < lat. verus: istinit), književni smjer koji se po uzoru na francuski ...

Vermeer van Delft Jan

Vermeer van Delft [vərme:'r vαn dɛlft], Jan (Jan van der Meer [vαn dər me:'r]), nizozemski slikar (Delft, ...

Vermeyen Jan Cornelisz

Vermeyen [vərm62656iə'], Jan Cornelisz, nizozemski slikar (Beverwijk, oko 1500 – Bruxelles, 1559). Razvio ...

Vernet

Vernet [vɛʀnɛ'], francuska obitelj slikara i grafičara. Joseph (Avignon, 14. VIII. 1714 – Pariz, 3. XII. 1789) ...

Veronese Paolo

Veronese [~ne:'se], Paolo (pravo ime Paolo Caliari [kalia:'ri]), talijanski slikar (Verona, 1528 – Venecija, ...

Verrocchio Andrea del

Verrocchio [ver:ɔ'k:io], Andrea del (pravo ime Andrea di Michele di Francesco Cione), talijanski kipar, ...

|<  <  391  392  393  394 (395)  396  397  398  399  400  >  >|