Struka likovne umjetnosti, pronađeno natuknica: 4131

Velika Britanija i Sjeverna Irska

Velika Britanija i Sjeverna Irska (službeni naziv Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne ...

Velika Gorica

Velika Gorica, grad u Turopolju, 16 km južno od Zagreba; 31 341 st. (2011). Sastavni je dio širega gradskog ...

Veliki Tabor

Veliki Tabor  →  tabor, veliki ...

Venecijanov Aleksej Gavrilovič

Venecijanov (Venecianov) [v’in’ic’a'nəf], Aleksej Gavrilovič, ruski slikar i grafičar (Moskva, 18. II. 1780 ...

Venezuela

Venezuela (Bolivarijanska Republika Venezuela/República Bolivariana de Venezuela), država u sjevernome ...

Venturi Adolfo

Venturi [ventu:'ri], Adolfo, talijanski povjesničar umjetnosti (Modena, 4. IX. 1856 – Santa Margherita ...

Venturi Lionello

Venturi [ventu:'ri], Lionello, talijanski povjesničar umjetnosti i likovni kritičar (Modena, 25. IV. 1885 ...

Venturi Robert Charles

Venturi [ventu'ri:], Robert Charles, američki arhitekt i teoretičar arhitekture (Philadelphia, 25. VI. 1925). ...

Venucci Romolo

Venucci [venu'či] (Wnoucsk), Romolo, hrvatski slikar i kipar (Rijeka, 4. II. 1903 – Rijeka, 2. VIII. 1976). ...

Veprinac

Veprinac (prije Bernardova), selo na padinama Ćićarije, 13 km zapadno od Opatije; 983 st. (2011). Leži ...

|<  <  391  392  393 (394)  395  396  397  398  399  400  >  >|