Struka likovne umjetnosti, pronađeno natuknica: 4131

Varaždin

Varaždin, grad i županijsko središte (Varaždinska županija) u sjeverozapadnoj Hrvatskoj; 38 746 st. ...

Varaždinske Toplice

Varaždinske Toplice, grad, kupalište i prirodno lječilište u Hrvatskome zagorju, 16 km jugoistočno od ...

Varga Gjuro

Varga, Gjuro, hrvatski umjetnički fotograf madžarskog podrijetla (Kőszeg, Madžarska, ? – Zagreb, ?). ...

Varlaj Vladimir

Varlaj, Vladimir, hrvatski slikar i grafičar (Zagreb, 25. VIII. 1895 – Zagreb, 14. VIII. 1962). Studirao ...

Vasarely Victor

Vasarely [vazaʀəli'], Victor (pravo prezime Vásárhelyi, madž. [va:'ša:rhεji]), francuski slikar, kipar ...

Vasari Giorgio

Vasari [vaza:'ri], Giorgio, talijanski slikar, graditelj i pisac o umjetnosti (Arezzo, 30. VII. 1511 ...

Vatikan

Vatikan (puni naziv Vatikanski Grad ili Država Vatikanskoga Grada, talijanski Città del Vaticano ili ...

Vatikanski muzeji

Vatikanski muzeji (talijanski Musei Vaticani [muzɛ'i vatika:'ni]), kompleks umjetničkih i kulturno-povijesnih ...

Vecchietta, il

Vecchietta, il [il vek:iẹ't:a] (pravo ime Lorenzo di Pietro), talijanski slikar, kipar i graditelj (Castiglione ...

Vecchietti Emil

Vecchietti [vekje'ti], Emil (Emilio), hrvatski graditelj i slikar (Split, 5. VIII. 1830 – Split, 10. VI. 1901). ...

|<  <  391 (392)  393  394  395  396  397  398  399  400  >  >|