Struka kemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 239

impregnacija

impregnacija (kasnolat. impraegnare: natopiti, navlažiti; oploditi), prožimanje, promakanje poroznih ...

indigo

indigo (port. ili španj. índigo, od lat. indicum, od grč. ἰνδıϰός: indijski), modro bojilo poznato od ...

intermedijer

intermedijer (franc. intermédiaire, od lat. intermedius: koji je između), kemijski spoj nastao kao međuproizvod ...

isparavanje

isparavanje (evaporacija), fazni prijelaz tvari iz tekućeg u plinovito agregatno stanje. Prema kinetičko-molekularnoj ...

isplinjavanje

isplinjavanje, industrijski postupak kojim se suhom destilacijom čvrstih goriva, ponajprije ugljena, ...

izluživanje

izluživanje (ekstrakcija čvrsto-kapljevito, luženje), odjeljivanje topljivoga sastojka iz smjese s netopljivom ...

izum

izum, pronalazak, u prvom redu u području tehnike, koji se kao rezultat stvaralačkoga rada može primijeniti ...

juhta

juhta (rus. juft’ ili juht’), koža teleta ili koze, biljno štavljena (korom vrbe, breze ili bora) i ...

kamenina

kamenina, vrsta keramike koja se dobiva pečenjem keramičkih glina, koje uz kaolinit i montmorilonit ...

karakul

karakul (rus. karakul’), skupocjeno kovrčavo sjajno krzno od tek ojanjene, a često i nedonesene janjadi ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|