Struka kemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 239

adhezivi

adhezivi →  ljepila ...

aktivni ugljen

aktivni ugljen, finoporozni ugljen vrlo velike specifične površine, pa zato i osobito velike moći adsorpcije ...

alkidne smole

alkidne smole →  poliesteri ...

aminoplasti

aminoplasti (amin + -plast), polimerni materijali (poliplasti), makromolekularni produkti reakcije umrežavanja ...

amonal

amonal (amon[ij] + al[uminij]), eksplozivna smjesa koja sadrži amonijev nitrat, aluminijski prah i trinitrotoluen ...

anilinske boje

anilinske boje, u užem smislu, naziv za bojila proizvedena od anilina, inače uobičajeni naziv za sva ...

antilop

antilop. 1. Koža od antilope. 2. Vrsta mekane kože, manje kromno štavljene i osnovno obojene, kojoj ...

arapska guma

arapska guma →  gume ...

asfalt

asfalt (grč. ἄσφαλτος: paklina, asfalt), crna ili tamnosmeđa, čvrsta ili polučvrsta amorfna masa, prirodna ...

astrahan

astrahan →  karakul ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|