Struka kemija, pronađeno natuknica: 1499

vapno

vapno, naziv za živo vapno, kalcijev oksid, CaO, i za gašeno te hidratizirano vapno, kalcijev hidroksid, ...

Vauquelin Nicolas Louis

Vauquelin [vokl63338'], Nicolas Louis, francuski kemičar (Saint-André-d’Hébertot, 16. V. 1763 – Saint-André-d’Hébertot, ...

Veksli Zorica

Veksli, Zorica, hrvatska kemičarka (Šimunovec kraj Sv. Ivana Zeline, 26. IX. 1936). Diplomirala na Tehnološkom ...

Veljkov Aleksandar

Veljkov, Aleksandar, mađarski kemičar srpskog podrijetla (Budimpešta, 6. V. 1847 – Budimpešta, 29. IV. 1878). ...

vidija

vidija, trgovački naziv za vrstu →  tvrdih metala koje je 1926. njemačka tvrtka Krupp uvela u proizvodnju ...

Vigneaud Vincent du

Vigneaud [vi:'n·jou], Vincent du, američki biokemičar (Chicago, 18. V. 1901 – White Plains, New York, ...

vinil

vinil (engl. vinyl, prema lat. vinum: vino), nezasićena, vrlo reaktivna atomska skupina (radikal) u ...

vinil-klorid

vinil-klorid, najvažniji vinilni monomer, H2C = CHCl, temeljna tvar u proizvodnji nekih važnih polimernih ...

Virtanen Artturi Ilmari

Virtanen [vi'rtαnεn], Artturi Ilmari, finski biokemičar (Helsinki, 15. I. 1895 – Helsinki, 11. XI. 1973). ...

vitamin C

vitamin C → askorbinska kiselina ...

|<  <  141  142  143  144 (145)  146  147  148  149  150